Klachtenregeling

Bij De Nes streven wij ernaar om binnen onze werkwijze zo zorgvuldig en professioneel als mogelijk te werk te gaan. Dit neemt niet weg dat er binnen onze organisatie misverstanden kunnen plaatsvinden en ook fouten kunnen worden gemaakt. Als u niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt, dan kunt u een klacht indienen.

Er zijn verschillende manieren om dit te doen.

Klacht via de leiding van De Nes:
Als u een klacht heeft bespreek deze dan eerst met uw individuele begeleider of iemand van de dagelijkse leiding van De Nes.
Misschien is er sprake van een misverstand. Een goed gesprek kan het probleem dan oplossen.

Klacht via de onafhankelijke klachtenfunctionaris:
Is uw klacht na een gesprek met de leiding niet opgelost?
Als lid van Klantenportaal Zorg (erkend door het ministerie van VWS) beschikt De Nes over een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die kan bemiddelen bij het afhandelen van uw klacht.

Mocht het nodig zijn, dan kunt u contact opnemen met:
Klachtenportaal Zorg
info@klachtenportaalzorg.nl

Klacht via de erkende geschilleninstantie:
U zult in eerste instantie proberen een klacht in overleg met de onafhankelijke klachtenfunctionaris op te lossen. Biedt dat geen uitkomst, dan staat de procedure naar de erkende geschilleninstantie bij  Klachtenportaal Zorg voor u open.
Deze instantie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak. De Nes kan op grond van de uitspraak eventueel maatregelen nemen.

Een klacht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie dient altijd schriftelijk, voorzien van handtekening en volledige NAW-gegevens, te worden gedaan.

De directie van De Nes kan u voorzien van het reglement en de cliëntenfolder van Klantenportaal Zorg.