Gedragscode

Binnen De Nes geldt een gedragscode voor bewoners en personeel.
In de gedragscode worden regels beschreven met betrekking tot de normen en waarden die gelden binnen onze organisatie. In deze code komt naar voren wat de grondslag is van onze organisatie en welke professionele richtlijnen er gelden omtrent de interpersoonlijke relatie van bewoners en medewerkers van De Nes. Ook wordt beschreven welke acties eventueel kunnen worden ondernomen om de beschreven regels van de gedragscode te handhaven.

Behalve een gedragscode gelden er ook reguliere huisregels binnen het wooncentrum. Enkele passages uit de huisregels voor de bewoners van De Nes zijn:

Kamers zijn privé!
De kamers van de bewoners zijn strikt privé!
Bewoners respecteren elkaars privacy en bezoeken elkaar niet op de kamer.
Het centrum beschikt over voldoende openbare ruimtes voor onderling contact.

Roken.
Op voorschrift van de brandweer is het streng verboden om in het gebouw te roken.
U mag niet roken op uw kamer of in welke ruimte binnen het gebouw dan ook.
Overtreding van deze regel zal automatisch het einde van het verblijf op De Nes betekenen.
Buiten het centrum is gelegenheid om te roken. Hiervoor is op het erf een rookruimte ingericht.

Alcoholische dranken.
Er mogen op en binnen het gehele complex geen alcoholische dranken worden genuttigd.
Wie echter geen alcoholprobleem heeft, mag een versoepeling van deze regel, voor het eigen privévertrek, bij zijn persoonlijke begeleider aanvragen.
Wij beëindigen het verblijf van degene die misbruik maakt van het drinken van alcohol of bij misbruik van overige middelen.

Medicatie.
U kunt er voor kiezen uw medicatie in eigen beheer te houden of de verantwoordelijkheid hiervan over te dragen aan de leiding van De Nes.
Alle eventuele wijzigingen in het gebruik van medicijnen geschieden alleen op initiatie van de arts of psychiater.
Wie zich niet schikt in het medicatiebeleid van De Nes, welke samenhangt met de aanwijzingen van de reguliere gezondheidsdiensten, zal het centrum moeten verlaten.

Bij aanvang van het verblijf zal een complete versie van de huisregels en de gedragscode aan u worden uitgereikt.