Vrijwilligerswerk bij
Zorgcentrum de Nes

Vrijwilligerswerk

Binnen De Nes werken wij met professionele krachten. Echter, zonder de inzet van vrijwilligers zou onze organisatie niet kunnen bestaan.

Onze vrijwilligers zijn werkzaam in verschillende ondersteunende taken t.b.v. de bewoners.
Hierbij valt te denken aan:

activiteiten begeleiding
een gastheer/vrouw voor de groep zijn
een “buddy” voor de bewoner zijn
hulp in keuken/huishouding
werken in de groenvoorziening


Mocht u belangstelling hebben om ook als vrijwilliger bij De Nes aan de slag te gaan, neemt u dan contact met ons op: info@zorgcentrumdenes.nl